Hệ thống máy móc

 • MÁY CNC:

Số lượng: 05 máy          *           Khổ: 1.300 x 2.500        *          Công suất máy: 5,5kw

MAYCNC

SAMSUNG DIGITAL CAMERA 48 IMGP6878
 • MÁY LASER KIM LOẠI:

Số lượng: 02 máy          *           Khổ: 1.300 x 2.500        *          Công suất máy: 4,5kw

Maycnc

Maycnc-2 maxb (9) Maxb 1 (15)

 

 • MÁY LASER PHI KIM:

Số lượng: 05 máy          *           Khổ: 1.300 x 2.500        *          Công suất máy: 4,5kw

MAY-LASER

SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA mika maxb (13)

 

 • MÁY HÚT NỔI:

Số lượng: 02 máy          *           Khổ: 1.300 x 2.500        *          Công suất máy: 4,5kw

may hut noi mica

Maxb 1 (5) MAXB7 Maxb 1 (2)
MAXB10623 MAXB2 MAXB 2014 HUYNDAI 3

 

 • KHẮC KIM LOẠI:

Số lượng: 02 máy          *           Khổ: 1.300 x 2.500        *          Công suất máy: 4,5kw

MaxB (4)

inox tem 4 maxb Tem MaxB (45) Tem MaxB (6)
 • PLASMA:

Số lượng: 02 máy          *           Khổ: 1.300 x 2.500        *          Công suất máy: 4,5kw

SPC-1530

PLM MAXB 2 catplasma-maxb (2) 44227793__2

 

 • IN BẠT HIFLEX:

Số lượng: 02 máy          *           Khổ: 3.200        *          Công suất máy: 4,5kw

Bien-bat-20 Bien-bat-11 Bien-bat-19
 • Máy Uốn chân Inox Tự động

MaxB (26)

                                                                          Số lượng: 01 máy          *                Công suất máy: 30s/chữ

 • Máy Hàn Laser chuyên cho kim loại

MaxB (25)

                                                                           Số lượng: 01 máy          *                Công suất máy: 150s/chữ

 

 • Máy uốn mica chuyên dụng    

MaxB (2)

                                                                           Số lượng: 01 máy          *                Công suất máy: 

 • Máy đánh bóng mica

maxresdefault